Miljön är viktig för oss
Vi strävar ständigt efter att sänka vår energiförbrukning. Detta gör vi bl.a. genom lågtemperaturtvätt. 
​Energiförbrukning har också hög prioritet vid våra maskininvesteringar.
Sedan 2017 är vi helt co2 neutrala då vi ersätte eldningsolja med pellets som bränsle.

Södra Vanadistvätten har servet kunder i stockholm sedan år 1994 med Hotell och Restaurang tvätt.

Vi tvättar åt stockholms största och finaste Hotell och Restauranger.

Vill du också tvätta hos Stockholms bästa tvätteri kontakta oss 

mail: sodravanadistvatten@telia.com

Telefon: 08-6046016